An Plean

Tá costas measta de €570,000 ar an obair chothabhála. Tá sé I gceist tabhairt faoi an obair I trí chéim.

Céim 1: An Díon, Teas agus Leictreachas

Céim 2: Píosa breise agus Ionad Fáilte úr – Brath urláir agus tiles, suíocháin, coiriú ar an green room agus dhá sheomra fheisteais, (nach bhfuil le hathrú de réir an phlean), soilse.

Céim 3: Carr chlos agus obair sheachtrach.

Tá sé I gceist díriú isteach ar an fadhb is mó at dtús, sin an díon. Ach an díon a bheith curtha i gceart, tig tabhairt faoi na céimeanna eile de réir a chéile ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil. Tá costas measta de €42,000 + CBL leis an díon féin a chóiriú agus is don chaiteachas sin atá an tacaíocht á lorg ó Fhiontar na Cuinge. Tá an measnú sin iniata leis iarratas seo.

Plean de úsáid na hAmharclainne
Bainfear úsáid as an Amharclann athchóirithe leis na rudaí seo a bhaint amach:

 • Drámaí a léiriú ag Aisteoirí Ghaoth Dobhair
 • Drámaí a léiriú ag Aisteoirí eile (ar chuireadh nó ar cíos)
 • Drámaí a léiriú ag scoilteacha an cheantair
 • Na geamaireachtaí a athbhunú
 • Comórtais scoil dhrámaíochta a reáchtáil (scoil drámaíocht agus náisiúnta).
 • Cúrsaí aisteoireachta/drámaíochta & ceardlanna drámaíochta.
 • Coirmeacha ceoil a chur ar fail.
 • Có-oibriú leis na coláistí samhraidh le drámaí a léiriú faoi stiúir Aisteoirí Ghaoth Dobhair/coimeacha ceoil; comórtais dhíospóireachta; agus taispeántais ardáin.
 • Clubanna ceamra/grianghrafadóireachta, taispeántais ghrianghrafadóireachta agus club fichille.
 • Scríbhneoireacht, cumann scríbhneoireachta a bhunú agus cuidiú óna haisteoirí le scripteanna a chur le cheile, agallamh beirte agus filíochta.
 • Scéalaíocht; Cuidiú agus tacaíocht le scéalaíocht a chur chun cinn sa pharóiste.
 • Club amaitéarach le físeanna a chleachtadh dírithe ar an aos óg.
 • Iarsmalann: an trealamh a bhí a úsáid ag na haisteoirí a chruinniú agus a chur le cheile agus a chur ar thaispeántas.
 • Ceangal a chruthú le grúpaí eile drámaíochta agus cultúrtha sa phoblacht agus sna se chontae. Ceangal a dhéanamh leis an Alban agus Manainn.
 • Stair, litríocht agus oidhreacht na nGael a chothú I measc an phobail.
 • An Amharclann a chur ar fail do ghrúpaí ceoil mar an Chrann óg mar shampla.